Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng
Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Vấn đề bảo mật thông tin riêng tư, danh tính của khách hàng vô cùng quan trọng với công ty Muaphelieu24H, đây chính là yếu tố tạo nên sự tin tưởng của đôi bên. Công ty chúng tôi sẽ chỉ thu thập những thông tin liên quan và cần thiết đến giao dịch mua bán giữa công ty và quý khách. Đơn vị chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin của quý khách hàng trong khoản thời gian luật pháp yêu cầu hoặc cho mục đích của đôi bên.

Chính sách bảo mật

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Công ty Muaphelieu24H không bán, trao đổi hoặc chia sẻ những thông tin cá nhân của quý khách hàng thu thập trên website chúng tôi cho một bên thứ ba nào khác. Và thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi quý khách liên hệ với chúng tôi, thông tin cá nhân mà đơn vị chúng tôi thu thập bao gồm:

  • Tên khách hàng
  • Địa chỉ Email
  • Số điện thoại

Những thông tin trên được thu thập với mục đích:

Phạm vi sử dụng thông tin

Trang web thu thập và sử dụng các thông tin cá nhân quý khách với mục đích phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, công ty chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: điện thoại, hỗ trợ trực tuyến, thư cảm ơn. Ngoại trừ các phạm vi sử dụng thông tin cá nhân như trên trong chính sách này, Muaphelieu24H cam kết sẽ bảo mật, không tiết lộ thông tin cá nhân bạn ra ngoài.